Årsrapporter

Årlig status for ringmærkning af fugle i Danmark publiceret i Fugleåret (pdf-filer)

Rettelser

Online-rapporten for 2015 er en tilrettet udgave, efter at den trykte udgave indeholdt fejl i tabel 2. 

I rapporten for 2016 har indsneget sig en fejl: i teksten s. 207 er anført at der blev ringmærket 5.259 grønirisker; det skulle være 5.259 grønsiskener. I tabellen s. 212 står de korrekte tal for begge arter.