Publikationer

Informationshæfte om ringmærkning af fugle i Danmark: Hvorfor ringmærkes fugle?

Trækfugleatlas - værker om fuglenes færden belyst via ringmærkning.

Årsrapporter - årlig status for ringmærkning af fugle i Danmark.