Projekter

Statens Naturhistoriske Museum og Ringmærkningsadministrationen støtter adskillige moniterings-studier med fokus på at følge de danske yngle- og trækfugles bevægelsesmønstre, dødelighed og overlevelse. 

Mange studier kan i dag ses på Movebank.org og den dansk tilsvarende side Fuglerejsen.dk (Udgives snarest), men også her på siden findes en oversigt over igangværende projekter. 

Her ses overblik over nuværende projekter der køres af eller i samarbejde med Ringmærkningsadministrationen:

  • Kongeørn: Overvågning af danske ynglefugle
  • Havørn: Overvågning af danske ynglefugle
  • Fiskeørn: Overvågning af danske ynglefugle
  • Svaner med halsmærker: Overvågning af danske ynglefugle
  • GPS-mærkning af Hvid stork: Overvågning af danske ynglefugle. 
  • Rød Glente: Overvågning af danske ynglefugle med fokus på at forebygge jagt og andre menneskeforårsagede dødeligheder.

 

Se også DOF for Projekt Hedehøg og Projekt Ørn