Projekt Havørn

Statens Naturhistoriske Museum og Ringmærkningsadministrationen støtter adskillige tracking-studier med fokus på at følge de danske ynglefugles bevægelsesmønstre, dødelighed og overlevelse. 

Mange studier kan i dag ses på Movebank.org og den dansk tilsvarende side Fuglerejsen.dk, men også her på siden findes en oversigt over igangværende projekter. 

Se også DOF for Projekt Hedehøg og Projekt Ørn.

Mere info kommer.