21. oktober 2014

Færøsk Trækfugleatlas

NY BOG

På 264 sider med farvebilleder beskriver Færøsk Trækfugleatlas 90 færøske fuglearters træk og vandring på basis af ringmærkede fugle. Værket henvender sig til alle naturinteresserede.

Færøsk Trækfugleatlas

Forsiden af bogen Færøsk Trækfugleatlas.

De fleste færinger glædes ved at gense strandskaden om foråret. Når havternen kommer, ved alle, at det snart er sommer.

Men hvor har strandskaden og havternen været i vinterens løb? Hvor langt væk har de været? Er det de samme fugle, der vender tilbage sommer efter sommer? Og hvor gamle bliver de?

Disse og mange flere spørgsmål om fuglenes træk og vandringer besvares i dette værk.

97 års ringmærkning
Siden den første ringmærkning fandt sted på Færøerne i 1912 er knap 100.000 fugle ringmærket på Færøerne. Færøsk Trækfugleatlas præsenterer for første gang det samlede færøske ringmærknings- og genfundsmateriale i ét og samme værk. Færøsk Trækfugleatlas gør således status over resultaterne af 97 års ringmærkning af fugle i Færøerne.

Færøsk Trækfugleatlas giver en detaljeret gennemgang af 90 færøske fuglearters træk og vandringer. Ringmærkningsresultaterne bliver fremvist og fortolket på en ensartet, overskuelig og indbydende måde. Gennem bogen bliver den samme skabelon fulgt, så figurer og kort på en let fortolkelig måde tjener til at illustrere en given arts karakteristika. Teksten er en grundig analyse i et let forståeligt sprog. Art for art gennemgås forhold som yngleområde og vinterkvarter, trækkets fænologi, trækretning, spredning, dødelighed og dødsårsager.

I bogens indledende kapitler får læseren en gennemgang af ringmærkningens historie på Færøerne, ringmærkning som metode til indsamling af videnskabelige data samt en beskrivelse af menneskelige påvirkninger af fuglelivet på Færøerne.

image of mapVigtigt forskningsværktøj
Færøsk Trækfugleatlas vil forhåbentlig appellere til alle, der interesserer sig for de færøske fugle og samtidig øge interessen for ringmærkningen. Samtidig er det et referenceværk om de færøske fugles træk- og vandringsmønstre for alle i ind- og udland, der arbejder med bevarelse af den færøske og nordatlantiske fuglefauna.

Ringmærkning er fortsat et vigtigt værktøj for forskning og forvaltning af de færøske fuglebestande, blandt andet i forhold til jagt, turisme og miljøovervågning. Det er derfor håbet, at Færøsk Trækfugleatlas vil bidrage til at målrette forvaltningen af det færøske fugleliv.

Færøsk Trækfugleatlas er muliggjort af velvillig økonomisk støtte fra Aage V. Jensens Fonde og udgivet i samarbejde med forlaget Fróðskapur - Faroe University Press, Tórshavn.

Bogen kort:

  • 264 sider med farvebilleder
  • Omhandler 90 færøske fugle arter
  • Medtager 100.000 ringmærkninger (1912-2009)
  • Medtager 5.100 genmeldinger
  • Medtager materiale tilbage fra ringmærkningens start i 1912
  • Medtager materiale fra alle seks ringmærkningscentraler der har ringmærket på Færøerne
  • 28 sider indledende kapitler, bl.a. omhandlende ringmærkningens historie, ringmærkningen som metode, menneskelig påvirkning af fuglene på Færøerne m.v.
  • Bogen præsenterer resultater indsamlet i et unikt samarbejde mellem forskning, frivillige og den befolkningen (finderne af ringmærkede fugle)


Bogen kan foreløbigt købes her: