Informationshæfte om ringmærkning af fugle i Danmark

Hvorfor ringmærkes fugle?

(ISBN 87-87519-69-0)

I hæftet kan du læse om, hvorfor vi ringmærker fugle, hvordan vi fanger og ringmærker fugle, om de ringe der bruges, sikkerheden og om nogle af de mange resultater, som ringmærkningen afstedkommer.

Målgruppen er primært personer der aktivt søger mere viden om ringmærkningen, men vi udleverer også til undervisere/formidlere på naturskoler, skoler, gymnasier, i grønne foreninger, friluftsorganisationer og jagtforeninger samt til skovdistrikter, vildtkonsulenter, strandfogeder m.fl.

Billede af informationshæfte
   

Informationshæftet er på 12 sider i A5-format med farvetryk og med mange illustrationer.

Hvis du ønsker at vide mere om ringmærkning af fugle i Danmark, kan du se hæftet online her, eller du kan rekvirere et eksemplar af hæftet på vores e-mail-adresse: ringing@snm.ku.dk.

Vi udleverer også klassesæt til naturskoler, skoler og gymnasier m.fl.

Informationshæftet er produceret med økonomisk støtte fra Friluftsrådet, 15. Juni Fonden, Lemvigh-Müller Fonden samt Zoologisk Museum.