Trækfugleatlas

Værker om fuglenes færden belyst via museets ringmærkningsdata.