Afrapportering for museets ringmærkere

Denne side er til brug for afrapportering af ringmærkningsaktiviteter for Danmark og Færøerne. Nedenfor findes skemaer og links som bruges i forbindelse med indrapportering af mærkningsdata, aflæsningsdata og døde fugle, samt lokalitetsregister, ringbestilling, licensfornyelse og upload af projekt-/statusrapporter.
For yderligere vejledning, læs vejledningen som pdf

NB! Forkortelsen RC står for Ringmærkningsadministrationens tidligere navn (Ringmærkningscentralen) og er ikke rettet alle steder.

 

Mærkningsdata

Mærkningsdata modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens.

Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde, efter aftale med RC (se vejledningen). RCs Excel-ark til mærkningsdata kan hentes her: Mærkningsdata. Disse data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

 

Aflæsningsdata

Aflæsningsdata (lokal-/egen-aflæsninger) modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens

Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde, efter aftale med RA (se vejledningen). RAs Excel-ark til aflæsningsdata kan hentes her: Aflæsningsdata.  Disse data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Bemærk: Aflæser du en ring som en ringmærker uden for dit område har ringmærket, inkl. udenlandske ringe, skal data indtastes via genmeldingshjemmesiden www.fuglering.dk.

 

Lokaliteter

Ringmærkningsadministrationens lokalitetsregister finder du her: www.fuglering.dk/licens. Benyt linket "RCs lokalitetsoversigt" midt på forsiden (under overskriften Data rapportering).

Ikke alle lokaliteter som findes i lokalitetsregisteret er ’aktive’ på indtastningshjemmesiden (eller i Excel-arket). Skriv til Ringmærkningsadministrationen hvis en lokalitet skal ’aktiveres’, eller hvis en ny lokalitet skal oprettes.

 

Dødelighed

Skema til registrering af omkomne eller tilskadekomne fugle findes nu her: Skadede_Døde. Skemaet uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

 

Projektrapporter

Statusrapporter uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.