Retningslinjer for ringmærkning

Her kan du hente de relevante dokumenter.

  • Mål og Rammer for Ringmærkningsadministrationen 2023-2026: Mål og Rammer (pdf)
  • Gældende retningslinjer for ringmærkning af fugle i Danmark under licens fra Statens Naturhistoriske Museum: Retningslinjer (pdf)

 

Tidligere strategi:

  • Strategi for Ringmærkningsadministrationen 2017-2019: Strategi (pdf)
  • Ringmærkningsstatus for fuglearter i Danmark (rev. 2019): Artsstatus (pdf)