Licenser

Nedenfor finder du informationer omkring licens for ringmærkning af fugle i Danmark. Læs om licenstyper, oprettelse af ny licens, licensfornyelse, licensændring og genåbning af licens.

 

Licenstyper (personlige ringmærkningslicenser)

Personlige licenser udstedes i fire typer: A, B, C og X. Herudover findes særlige gruppelicenser (G) og stationslicenser (S).

  • X-licens ('føl'): Indehaveren af denne licens kan ikke have sine egne ringe. Indehaveren må ikke mærke på egen hånd, men skal være under opsyn og vejledning af en A- eller B-mærker med gyldig licens. Minimumsalder 16 år.

  • C-licens ('lærling'): Indehaveren af denne licens kan ikke have sine egne ringe. Indehaveren må mærke på egen hånd under det fulde ansvar af en A- eller B-mærker med gyldig licens, som også har ansvar for korrekt afrapportering mv. til Ringmærkningsadministrationen - det skal derfor være muligt for indehaveren at kunne komme i kontakt med den ansvarlige mærker for vejledning eller assistance i nødstilfælde. Indehaveren skal overholde eventuelle begrænsninger med hensyn til lokalitet, art og fangstredskaber som fremgår af licensen. Minimumsalder 18 år.

  • B-licens: Indehaveren kan ikke have sine egne ringe. Indehaveren må mærke på egen hånd, og er ansvarlig for korrekt afrapportering mv. til Ringmærkningsadministrationen. Indehaveren skal overholde eventuelle begrænsninger med hensyn til lokalitet, art og fangstredskaber som fremgår af licensen. Minimumsalder 18 år.

  • A-licens: Indehaveren kan have sine egne ringe (undtaget er dog personer tilknyttet en ringmærkergruppe eller fuglestation). Indehaveren har ansvaret for sine ringes anvendelse og korrekt afrapportering mv. til Ringmærkningsadministrationen. Indehaveren skal overholde eventuelle begrænsninger med hensyn til lokalitet, art og fangstredskaber som fremgår af licensen. Minimumsalder 18 år.

Læs mere om licensregler i vores retningslinjer.

 

Oprettelse af ny licens

Personer der foretager mærkning for museet skal være forsynet med en autorisation gældende for et år ad gangen. Når du skal have oprettet din første licens til ringmærkning af fugle, vil vi i første omgang udstede en X-licens, hvor du får tilladelse til at håndtere og ringmærke fugle sammen med en erfaren ringmærker. Læs mere om, hvordan du bliver frivillig ringmærker her.

 

Licensfornyelse

Ansøgning om fornyelse af licens skal ske via museets hjemmeside (https://www.fuglering.dk/licenser.php). 

Personer der foretager mærkning for museet skal være forsynet med en autorisation gældende for et år ad gangen. I forbindelse med licensfornyelse skal du gennemgå 'testen', som er lavet for at sikre at alle der ringmærker fugle for Ringmærkningsadministrationen og Statens Naturhistoriske Museum, har et basalt kendskab til gældende regler for ringmærkning af fugle i Danmark. Forudsætningen for spørgsmålene er dokumentet ’Retningslinjerne for ringmærkning af fugle i Danmark’ og ’Mål og Rammer 2023-2026’, som du også finder her.

 

Ændring af licens

Ansøgning om ændring af licens skal ske via museets hjemmeside (https://www.fuglering.dk/licenser.php).

Du kan ansøge om ændring af de områder du må ringmærke i, ændring af hvilke arter du ønsker at mærke, ændring af hvilke projekter du ønsker at deltage i, og ændring af licenstype.

Ansøgninger om ændring af licenstype behandles efter skriftlig anbefaling fra mindst to personer, som har gyldig A- eller B-licens og som har haft denne i en sammenhængende periode på mindst tre år. En anbefaling bør indeholde en (kort) beskrivelse, af hvad vejlederen har gennemgået med kandidaten. Eksempelvis hvilke arter/artsgrupper og fangstmetoder der er benyttet, samt en vurdering af kandidatens evner til at håndtere og bestemme fugle, og om retningslinjer og afrapportering er gennemgået.

 

Genåbning af licens

Har du haft din licens i bero, og ønsker at aktivere din licens igen, kan du gøre dette ved at skrive til os på ringing@snm.ku.dk, samt ansøge om genåbning af licensen via museets hjemmeside (https://www.fuglering.dk/licenser.php).

Vær opmærksom på, at hvis du har haft pause fra ringmærkningen i længere tid (mere end tre år), er det forventet at du deltager i genoptræning. Dette kan bl.a. være at følge en A/B-mærker i nogle dage eller ved at deltage i et ringmærkningskursus.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.