Skemaer og links til brug for museets ringmærkere 

Denne side er til brug for afrapportering af ringmærkningsaktiviteter for Danmark og Færøerne.
For yderligere vejledning, læs vejledningen som pdf

NB Forkortelsen RC står for Ringmærkningsadministrationens tidligere navn (Ringmærkningscentralen) og er ikke rettet alle steder.

Mærkningsdata

Mærkningsdata modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens.

Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde, efter aftale med RC (se vejledningen). RCs Excel-ark til mærkningsdata kan hentes her: Mærkningsdata. Disse data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Aflæsningsdata  
Aflæsningsdata (lokal-/egen-aflæsninger) modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens

Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde, efter aftale med RA (se vejledningen). RAs Excel-ark til aflæsningsdata kan hentes her: Aflæsningsdata.  Disse data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Bemærk: Aflæser du en ring som en ringmærker uden for dit område har ringmærket, inkl. udenlandske ringe, skal data indtastes via genmeldingshjemmesiden www.fuglering.dk.

Lokaliteter:
Ringmærkningsadministrationens lokalitetsregister finder du her: www.fuglering.dk/licens. Benyt linket "RCs lokalitetsoversigt" midt på forsiden (under overskriften Data rapportering).

Ikke alle lokaliteter som findes i lokalitetsregisteret er ’aktive’ på indtastningshjemmesiden (eller i Excel-arket). Skriv til Ringmærkningsadministrationen hvis en lokalitet skal ’aktiveres’, eller hvis en ny lokalitet skal oprettes.

Dødelighed
Skema til registrering af omkomne eller tilskadekomne fugle findes nu her: Skadede_Døde. Skemaet uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Projektrapporter
Statusrapporter uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”. 

Ringbestilling
Ringbestillingsblanket: Excel-format eller PDF-format.

Licensfornyelse  
Ønske om licensfornyelse skal ske via www.fuglering.dk/licens.
Der vil blive åbnet for modtagelse af ønsker om licensfornyelser først i januar, og ansøgning om licens bør være indsendt inden 15. marts.