Skemaer – Københavns Universitet

Ringmærkning > Skemaer

Skemaer og links til museets ringmærkere 

Denne side er til brug for afrapportering af ringmærkningsaktiviteter i 2017 for Danmark og Færøerne.
For yderligere vejledning, læs mail udsendt sidst i december 2017 eller læs vejledningen som pdf.

Mærkningsdata 2017
Mærkningsdata modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens.
Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde (se vejledningen).

RCs Excel-ark til mærkningsdata 2017 kan hentes her: Mærkningsdata.
Data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Aflæsningsdata 2017
Aflæsningsdata (lokal-/egen-aflæsninger) modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens
Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde (se vejledningen).

RCs Excel-ark til lokalaflæsningsdata 2017 kan hentes her: Aflæsningsdata.  
Data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Bemærk: Aflæser du en ring som en ringmærker uden for dit område har ringmærket, inkl. udenlandske ringe, skal data indtastes via genmeldingshjemmesiden www.fuglering.dk.

Lokaliteter:
Ringmærkningscentralens lokalitetsregister er flyttet til hjemmesiden www.fuglering.dk/licens. Du kommer frem til registeret ved at benytte linket RCs lokalitetsoversigt midt på forsiden (under overskriften Data rapportering).

Ikke alle lokaliteter som findes i lokalitetsregisteret er ’aktive’ på indtastningshjemmesiden (eller i Excel-arket). Skriv til os hvis en lokalitet skal ’aktiveres’, eller hvis en ny lokalitet skal oprettes.

Dødelighed
Skema til registrering af omkomne eller tilskadekomne fugle findes nu i Excel-format. Skemaet uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Projektrapporter
Statusrapporter uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”. 

Ringbestilling
Ringbestillingsblanket: Excel-format eller PDF-format.

Licensfornyelse 2018
Ønske om licensfornyelse skal ske via www.fuglering.dk/licens.
Der vil blive åbnet for modtagelse af ønsker om licensfornyelser i løbet af januar 2018.