Retningslinjer for ringmærkning

Her kan du hente de relevante dokumenter.

  • Mål og Rammer for Ringmærkningsadministrationen 2023-2026: her (pdf)
  • Gældende retningslinjer for ringmærkning af fugle i Danmark under licens fra Statens Naturhistoriske Museum: Retningslinjer (pdf)

Tidligere strategi:

  • Strategi for Ringmærkningsadministrationen 2017-2019: Strategi (pdf)
  • Strategi 2007-2016: Strategi (pdf)
  • Ringmærkningsstatus for fuglearter i Danmark: Artsstatus (pdf)