Ringmærkningscentralen – Københavns Universitet

Fotos: Helge Sørensen, Søren Kristoffersen, Martin B. Kviesgaard

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum med det formål at stimulere, udvikle og målrette ringmærkningsaktiviteter i Danmark og administrationen af disse. Ringmærkningscentralen administrerer genfund af mærkede vilde fugle i Danmark.

Ringmærkning af vildtlevende fugle udføres med videnskabeligt formål. Hvert genfund af en ringmærket fugl giver viden om fugles trækruter, levealder og dødsårsager.

Hvis man finder en ringmærket fugl og sender den til Ringmærkningscentralen, hjælper man både forskningen og forvaltningen af de danske fugle.  

Fund af ringmærket fugl

Du kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund af en ringmærket fugl til Ringmærknings-centralen! Du kan indrapportere fundet her.

Nyt fra ringmærkningens verden

Se vores blog med nyt og aktuelt fra ringmærkningens verden.