Sygdomsspredning

Ringmærkningsadministrationen bidrager til undersøgelser af spredning af aviær sygdomme som måske kan smitte mennesker.

I 2007 påbegyndte Fødevarestyrelsen et nationalt overvågningsprogram vedr. forekomsten af fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark. Sammen med Statens Serum Institut deltager Ringmærkningsadministrationen i programmet. Formålet er at overvåge forekomsten af både høj- og lavpatogen fugleinfluenza i arter som lever nær tamfjerkræ. Frivillige ringmærkere fra store dele af landet indsamler hvert år prøver fra 5-600 fugle, primært vandfuglearter. I 2012 blev publiceret en videnskabelig artikel om de første års undersøgelser i tidsskriftet Avian Diseases.

Ringmærkningsadministrationen deltager sammen med Statens Serum Institut også i overvågningen af forekomsten af West Nile Virus i trækfugle i Danmark. West Nile Virus er et myggebårent virus, der er udbredt i Afrika og som for nylig er spredt til Sydøsteuropa. Trækfugle kan derfor være en potentiel kilde for indførsel af WNV til Danmark. Om foråret indsamler ringmærkere omkring 200 blodprøver fra ny ankomne langdistance-trækkende småfugle.

Prøvetagning af grønirisk

Prøvetagning af grønirisk