Organisering af Ringmærkningsadministrationen

Statens Naturhistoriske Museum har siden 1998 indgået treårige samarbejdsaftaler med Miljøstyrelsen om administration af ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark. I de aftaler indgår forskellige formaliteter bl.a. nedsættelse af en styregruppe og udarbejdelse af strategier og retningslinjer. 

Ringmærkningsadministrationen er en del af Citizen Science Sektionen på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 

På siden her præsenteres forskellige formaliteter, organisatorisk ophæng mv.

Mål og rammer: læs her (PDF)                                                                      Gældende retningslinjer: læs her (PDF)                                                Ringmærkningen i Danmark i et historisk perspektiv: læs her (PDF)

 

Styregruppen

Formelle opgaver: læs her (PDF)

Medlemmer:

 • Egon Østergaard, Vildtforvaltningsrådet
 • Natasja Lykke Corfixen, Miljøstyrelsen
 • Jacob Sterup, Århus Universitet
 • Anders Tøttrup, Statens Naturhistoriske Museum

 

Beslutningsreferater (fra 2021 og frem):

- 24. september 2021: læs her (pdf)                                                                          - 2. november 2022: læs her (pdf)

 

Rådgivende udvalg

Kommissorium: læs her (pdf)

Medlemmer:

 • Henning Ettrup, Danmarks Ringmærkerforening
 • Peter Teglhøj, Constant Effort Site-projektet
 • Simon S. Christensen, Dansk Ornitologisk Forenings Fuglestationsudvalg
 • Sigrid Ilsøe, Dansk Ornitologisk Forenings Videnskabelige Udvalg
 • Ulf M. Berthelsen, Det frivillige ringmærkermiljø
 • Afventer, Relevant forskningsmiljø
 • Afventer, Resourceperson med viden om etiske spørgsmål

Referater: link kommer snarest

 

Medarbejdere (Læs mere her)

Anders Tøttrup, sektionsleder

Jens Søgård Hansen, It konsulent

Jesper Johannes Madsen, projektkoordinator & forskningsassistent

Kasper Thorup, professor og videnskabelig rådgiver

Mikkel Lausten, administrativ medarbejder

Signe A. M. Andersen, studentermedhjælper

Thomas M. M. Tams, studentermedhjælper

Tom S. Romdal, projektmedarbejder

 

Samarbejdspartnere

Danmarks Ringmærkerforening

Dansk Ornitologisk Forening inkl. lokalafdelinger, udvalg og fuglestationer

Storkene.dk

Dyrenes Beskyttelse

Danmarks Jægerforbund

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Fødevarestyrelsen 

Statens Serum Institut

Århus Universitet, bl.a. Ecoscience