Projekt Fiskeørn

Fiskeørn, Pøleåen

Adult ringmærket fiskeørn, Pøleåen, Nordsjælland. Foto: Jacob Dall.

Om Projekt Fiskeørn

I sommeren 2023 lancerer Statens Naturhistoriske Museum et pilotprojekt for ringmærkning af fiskeørn ynglende i Danmark.

Formålet er at indsamle data om de danske ynglefugles spredningsforhold, stedtrofasthed, dødelighed, trækforhold, overvintringsområde og udvekslingsgraden mellem regioner/bestande i Nordeuropa – parametre som endnu er ukendt for danske ynglende fiskeørne. Den viden vil blandt andet kunne danne baggrund for effektive forvaltningsplan for arten.

Pilotprojektet omfatter traditionel ringmærkning med en metalring af 1-5 redeunger. Mærkningen foretages af erfarne ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum. De involverede ringmærkere er ekstra omhyggelige og nænsomme under både håndtering og ringmærkning, med fuglenes ve og vel som første prioritet under hele processen. 

Pilotprojektet blev i foråret 2023 godkendt af Styregruppen for Ringmærkning af Fugle i Danmark, hvori der sidder repræsentanter for Miljøstyrelsen, Vildtforvaltningsområdet, Århus Universitet (Ecoscience) samt Statens Naturhistoriske Museum. For Gribskov er projektet også forhåndsgodkendt af Naturstyrelsen Nordsjælland.

Fuglene mærkes under Statens Naturhistoriske Museums tilladelse fra Miljøstyrelsen til fangst og mærkning af vilde fugle (J.nr. SN 302-009 og J.nr. 1996-342-0040). Ved mærkning af vilde dyr foretages altid en afvejning af videnskabelig udbytte i forhold til belastningen af fuglene.

Projektet udføres i samarbejde med i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn. Statens Naturhistoriske Museum varetager den videnskabelige del.

Læs mere om fiskeørnen i Danmark her: https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/03010

Læs mere om fiskeørnen i Gribskov her: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/fiskeoern/