GPS-mærkning af hvid stork i Danmark

Siden sommeren 2021 har Statens Naturhistoriske Museum i samarbejde med foreningen Storkene.dk påsat GPS-sendere på storkeunger i Danmark. Formålet er blandt andet, at få belyst den nuværende bestands trækruter, og at finde ud af, hvor de overvintrer samt hvad de eventuelt dør af. Der forventes påsat 4-10 sendere årligt i perioden 2021-2025.

En godkendt projektbeskrivelse findes her (pdf-format)

Læs mere om GPS-projektet her: https://www.storkene.dk/webcam

Storkene kan følges ’live’ på Movebank.org eller appen Aminal Tracker. Vejledning findes her: https://www.storkene.dk/webcam

Senderen er påsat

På reden

Michaela er tilbage i reden efter at være mærket med GPS-sender - her sammen med begge sine forældre. Foto: Merete Carøe, Storkene.dk

Michaelas rejse

Michaelas rejse

Historien om storkeungen Michaela fra Gundsølille ved Roskilde, fortalt med hjælp af GPS-senderen:

24. august 2021 forlader Michaela Danmark via Femern Bælt med kurs mod Bosporus-strædet, hvor hun forsætter videre gennem Tyrkiet, Syrien, Jordan, over Sinai-halvøen til Egypten og Sudan.

16. september 2021 ankommer Michaela til Tchad, hvor hun bliver lidt over et måned.

25. oktober 2021 sætte Michaela kurs mod Østafrika men forsætter mod syd.

27. november 2021 ankommer Michaela til Sydafrika hvor hun bliver hele ’vinteren’ i den nordøstlige del af landet

3. april 2022 forlader Michaela Sydafrika og har sat mod nord.

17 april 2022 ankommer Michaela til det nordøstlige Uganda, hvor hun omkommer. Fugl og sender bliver fundet og det viser sig at Micahela formentlig blev dræbt af en større rovfugl. 

GPS-senderen er returneret til Danmark, så den kan genbruges og være med til at skaffe mere ny viden om de danske storke.