Europæisk Trækfugleatlas

Den europæiske ringmærkningsorganisation EURING har gennem mange år ønsket at skabe et europæisk trækfugleatlas, baseret på ringmærkningsdata. I 2018 er det lykkedes at skabe finansiering til projektet. Det fulde navn er "Eurasian African Bird Migration Atlas", og arbejdet på projektet skal i de kommende år udføres af forskellige internationale arbejdsgrupper.

Til forskel fra de nationale trækfugleatlas, feks. det danske, så stiler det europæiske atlas ikke mod at udkomme som en bogproduktion. Derimod vil data komme til at indgå i forskellige projekter som løbende vil blive opdaterede og være tilgængelige online, samt publiceres i videnskabelige tidsskrifter.  

Drivkraften i atlasset er en række moduler, bla.:

  • Analyse af træksæsoner for jagtbare arter
  • Undersøgelse af betydningen af illegal jagt og drab på fugle
  • Undersøgelse af hvorvidt fugle fra samme områder ender i fælles vinterområder
  • Analyse af forandringer i trækruter i lange tidsserier

Ringmærkningsadministrationen i Danmark har fået til opgave at stå for modulet om ændringer i trækruter over tid.

Du kan finde mere information om det europæiske atlas på EURINGs side om projektet.

Nedenfor ses et eksempel på basismaterialet i det europæiske trækfugleatlas. Figuren viser vintergenfund af sangdrossel, ringmærket i forskellige regioner. Figuren er fra en artikel i BTOs magasin, som kan læses online her: LifeCycle Autumn 2018.

Figuren viser vintergenfund af sangdrossel, ringmærket i forskellige regioner.