Skemaer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Ringmærkning > Skemaer

Skemaer og links til museets ringmærkere 

Denne side er til brug for afrapportering af ringmærkningsaktiviteter i 2016 for Danmark og Færøerne.
For yderligere vejledning, læs mail udsendt sidst i december 2016 eller læs vejledningen som pdf.

Mærkningsdata 2016
Mærkningsdata modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens.
Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde (se vejledningen).

RCs Excel-ark til mærkningsdata 2016 kan hentes her: Mærkningsdata.
Data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Aflæsningsdata 2016
Aflæsningsdata (lokal-/egen-aflæsninger) modtages via indtastningshjemmesiden under www.fuglering.dk/licens
Der er dog mulighed for undtagelser i særlige tilfælde (se vejledningen).

RCs Excel-ark til lokalaflæsningsdata 2016 kan hentes her: Aflæsningsdata.  
Data uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Bemærk: Aflæser du en ring som en ringmærker uden for dit område har ringmærket, inkl. udenlandske ringe, skal data indtastes via genmeldingshjemmesiden www.fuglering.dk.

Lokaliteter:
RC’s lokalitetshjemmeside findes her:   http://daim.snm.ku.dk/ringmaerkningscentralens-lokalitetsregister 

Ikke alle lokaliteter som findes på lokalitetshjemmesiden er ’aktive’ på indtastningshjemmesiden (eller i Excel-arket). Skriv til os hvis en lokalitet skal ’aktiveres’, eller hvis en ny lokalitet skal oprettes.

Dødelighed
Skema til registrering af omkomne eller tilskadekomne fugle findes nu i Excel-format. Skemaet uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”.

Projektrapporter
Statusrapporter uploades via www.fuglering.dk/licens under menupunktet ”Uploading af filer til RC”. 

Ringbestilling
Ringbestillingsblanket: Excel-format eller PDF-format.

Licensfornyelse 2017
Ønske om licensfornyelse skal ske via www.fuglering.dk/licens.
Der vil blive åbnet for modtagelse af ønsker om licensfornyelser i løbet af januar 2017.